logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 септември 2020 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува статистически данни за безналичните плащания през 2019 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България. Данните се изготвят на годишна база съгласно Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ относно статистика на плащанията. Информацията включва показатели, свързани с използването на различните видове платежни услуги, платежните и предплатените карти, терминалните устройства ПОС и АТМ, доставчиците на платежни услуги, платежните системи с окончателност на сетълмента, банкнотите и монетите, и др.

Статистиката на плащанията за България е достъпна и посредством рубрика „Платежна инфраструктура“, подрубрика „Платежна статистика“ на интернет страницата на БНБ, където са поместени връзки към базата данни на ЕЦБ, както и извадка с основни показатели от статистика на плащанията за България и диаграми.