logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 август 2020 г.

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.