logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 март 2020 г.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка, на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. в размер на 157 876 116 лева.