logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 юли 2020 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2021 г. на „Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити“ (EBA/GL/2020/06 от 29 май 2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С Насоките се определят изисквания към институциите за прилагане на надеждни правила, процеси и механизми за вътрешно управление във връзка с процесите по отпускане на кредити, както и през целия жизнен цикъл на кредитните сделки. Тези насоки се прилагат по отношение на практиките, политиките, процесите и процедурите за управление на риска при предоставяне и наблюдение на кредити по отношение на обслужваните експозиции и тяхното интегриране както в цялостната рамка за управление, така и в рамката за управление на риска.

Пълният текст на Насоките можете да намерите тук.Прикачени файлове

Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити (EBA/GL/2020/06 от 29 май 2020 г.) Изтегли PDF (685 KB)