logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 май 2020 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 юни 2020 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.