logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 февруари 2010 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 март 2010 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.18 на сто.