logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2010 г.

По повод на поредния опит оперираща в България банка да бъде превърната в обект на партийно противоборство пресцентърът на БНБ е упълномощен да заяви:

Българската банкова система е ключов фактор за финансовата стабилност на страната. Всеки опит една или друга банка да бъде въвлечена в междупартийни нападки пряко вреди на банковата система. Още повече, когато се атакува голяма банка като СИБАНК, с опит на пазара над 15 години, с активи над 2 милиарда лева и със солиден мажоритарен собственик като KBC груп, авторитетна банково-застрахователна група в Кралство Белгия. Особено неуместен аргумент за тази атака е, че преместването на бюджетни средства от една в друга банка ще допринесе за кредитирането на малкия и средния бизнес. Това твърдение показва непознаване на функционирането на банковото посредничество, тъй като всички средства, постъпващи по приходни сметки на бюджетни организации като НАП, Агенция „Митници” и др. са транзитни и в края на работния ден се централизират в сметки на републиканския бюджет в БНБ.

БНБ обръща внимание, че опитите която и да е банка да бъде въвлечена в полето на междупартийни дебати и други публични политически изяви са особено неуместни в условия на световна икономическа криза.

Новата история на България категорично е доказала, че такива партийни атаки срещу банки никога не са давали добри плодове за страната.