logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 март 2010 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 април 2010 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.17 на сто.