logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 април 2010 г.

Управителят на БНБ Иван Искров внесе в Народното събрание
Годишния отчет на банката за 2009 г.

Управителят на Българската народна банка Иван Искров внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2009 г. Това е в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, според които до края на месец април документът трябва да бъде депозиран в парламента.

Днес Българската народна банка преведе на Министерството на финансите сумата 354 710 127.92 лв., представляваща 75% от превишението на приходите над разходите към 31 декември 2009 г. на банката, съгласно чл.8, ал.4 от ЗБНБ.

Годишният отчет за 2009 г. може да видите на интернет страницата на БНБ.