logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2010 г.

По повод на широко коментираната тема относно финансите на държавните фирми и обслужващите ги банки, БНБ се въздържаше от коментар до този момент, тъй като това е изцяло в правата и отговорностите на техните фирмени ръководства. Съответно техните собственици в лицето на отделните министерства следва да са разписали ясни и прозрачни правила за избор на обслужващи банки.

БНБ обаче винаги е реагирала и ще реагира при всеки случай, в който представителна политическа или публична фигура поставя под съмнение добрата репутация и прозрачността на капиталите на българската банкова система. Такъв е случаят със странното изявление на посланика на Съединените американски щати Н. Пр. Джеймс Уорлик пред БНТ днес, изразяващо съмнение в прозрачността на капиталите на банка, оперираща на българския пазар, като по този начин пряко накърнява безупречната репутация на БНБ като надзорен орган и доверието в българския банков сектор като цяло. Категорично заявяваме, че няма нито една банка, оперираща на българския пазар, чиито собственици да не са ясни. Напомняме, че значителните акционери на всяка банка се оповестяват от БНБ на всеки три месеца, а в конкретния случай става дума и за публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Нещо повече, БНБ стриктно следи състоянието на собствеността в банковата система и пряко носи отговорност за действията и за публикациите си. В този смисъл, очакваме същото зряло и отговорно поведение и от всеки високопоставен публичен фактор. За информация на посланик Уорлик, БНБ има споразумение със Службата за валутен контрол (Office of the Comptroller of the currency) на САЩ от 2001 г., откъдето той би могъл да получи отговор на всички въпроси в тази посока, при спазване на изискванията за конфиденциалност.

БНБ отново призовава към отговорно публично говорене, особено в условията на продължаваща световна икономическа криза. Обратното би могло да предизвика непредвидими последици за икономиката на страната ни.