logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 май 2010 г.

Днес, 31 май 2010 г., управителят на БНБ г-н Иван Искров заедно с тримата подуправители на банката се срещна с представители на парламентарната група на ПП „Атака” начело с нейния председател г-н Волен Сидеров. В рамките на задълбочена дискусия бе обсъден процесът на финансовата регулация в Европейския съюз през призмата на българското членство в съюза. Водещ акцент в разговора бе споделяне на загрижеността за развитието на ефективно банково посредничество у нас, адекватно на икономическите процеси в страната. В хода на разговорите ръководството на БНБ изрази своята резервираност към идеите за административно регулиране на лихвите по банковите кредити. Мнението на БНБ е, че на този етап е необходимо преди всичко да се проследи внимателно и обстойно да се анализира развитието на банковата регулация в рамките на Европейския съюз.

В съответствие със своите законови задължения БНБ продължава да смята за свой основен приоритет стабилността на банковата система и на валутния борд.