logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 юни 2010 г.

На свое заседание на 3 юни 2010 г., Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 97 от Закона за платежните услуги и платежните системи, издаде лиценз за извършване на дейност като оператор на платежни системи на новоучредяващото се дружество „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” (в процес на учредяване), което ще се формира в резултат от сливането на „Банкова организация за разплащания с използването на карти (БОРИКА)” АД и „Банксервиз” АД. Лицензът има действие от момента на вписването в Търговския регистър на сливането на „БОРИКА”АД и „Банксервиз” АД и възникването на новоучреденото дружество „БОРИКА - Банксервиз” (в процес на учредяване).

На същото заседание УС на БНБ на основание чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи, издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на следните дружества:

-   „Дайнърс клуб България” АД за извършване на  платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 4, буква „б” и т. 5 от ЗПУПС;

-  „Интеркарт Файнанс” АД за извършване на  платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 4, буква „б” и т. 5 от ЗПУПС;

-  „Ти Би Ай Кредит” ЕАД за извършване на  платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 4, буква „б” и т. 5 от ЗПУПС;

- „Транскарт Файненшъл Сървисиз” ЕАД за извършване на  платежни услуги по смисъла на чл. 4, т. 1, т. 2, т. 3 буква „б”, т. 4 буква „б” и т. 5  от ЗПУПС.

БНБ за първи път издаде лицензи за извършване на дейност като платежна институция на дружествата, които са извършвали платежни услуги по смисъла на чл. 4 от ЗПУПС към датата на влизане в сила на закона, и които са подали заявление за това в срок от три месеца от влизане в сила на закона.