logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 юни 2010 г.

Единствената информация, която БНБ предоставя на
НСИ за съставянето на Нотификационните таблици за
дефицита и дълга, е за размера на вноската на банката в бюджета

По повод на погрешни интерпретации в някои електронни медии на изказване на председателя на Националния статистически институт (НСИ) Марияна Коцева пред бТВ, с което се създава неяснота относно задължението на Българската народна банка да предоставя данни на НСИ, БНБ уточнява следното: единствената информация, която БНБ предоставя на НСИ за съставянето на Нотификационните таблици за дефицита (излишъка) и дълга, предназначени за ЕВРОСТАТ, е за размера на вноската на БНБ в бюджета. Тази информация се подава на НСИ веднъж годишно, не по-късно от 8 месеца след края на отчетния период.

БНБ не предоставя никаква друга допълнителна информация на НСИ за съставянето на горепосочените данни.