logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юли 2010 г.

Управителният съвет на БНБ издаде лиценз за
извършване на дейност като платежна институция

Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Изипей” АД. Решението е въз основа на чл. 12, ал. 1 и чл. 137, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Дружеството ще може да извършва платежните услуги, регламентирани в чл. 4, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от ЗПУПС. Те са свързани с внасянето и тегленето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужването й; изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги; издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти; изпълнение на налични парични преводи.