logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юли 2010 г.

Днес, 1 юли 2010 г., на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2009 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 807 500 лева, като изпълнението му към 31 декември 2009 г. е 1 505 492.53 лева.