logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 юли 2010 г.

Управителят на БНБ Иван Искров и подуправителите
на банката се срещнаха с новото ръководство на КФН

В сградата на централната банка се проведе работна среща на управителя на БНБ Иван Искров и подуправителите на банката с новото ръководство на Комисията за финансов надзор начело с председателя Стоян Мавродиев. По време на разговорите бяха обсъдени извършващите се в момента промени в областта на надзора и регулациите на европейските институции и тяхното отражение върху националното законодателство. Разгледани бяха начините за подобряване на надзорното сътрудничество, както и конкретните възможности за обмен на информация по въпроси от взаимен интерес.

Акцент в обсъждането бе необходимостта от обновяване на подписания през 2003 г. Меморандум за взаимодействие между БНБ и КФН.

Ръководствата на Българската народна банка и Комисията за финансов надзор изразиха обща воля за постигане на ефективно работно сътрудничество в дейността на двете институции.Снимки