logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 октомври 2010 г.

Управителят на БНБ Иван Искров е във Вашингтон за Годишната
среща на Борда на гуверньорите на МВФ и групата на Световната банка

Управителят на Българската народна банка Иван Искров е във Вашингтон за участие в започващата днес годишна среща на Борда на гуверньорите на Международния валутен фонд и групата на Световната банка. В делегацията ни, ръководена от управителя на БНБ, който е и гуверньор за България в МВФ, са подуправителят на БНБ Димитър Костов и заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева.

Българската делегация ще се срещне с първия заместник-управляващ директор на МВФ Джон Липски, както и с изпълнителния директор за Холандската група в МВФ Аге Бакер и с изпълняващия длъжността директор на Европейския департамент в МВФ Аджай Чопра. Ще бъдат проведени и срещи с ръководството на групата на Световната банка.

Във фокуса на дискусиите е състоянието на световната икономика и основните предизвикателства пред нея – държавните дългове, намаляването на безработицата, реформите на финансовия сектор и глобалното сътрудничество. Ще се обсъждат и въпросите, свързани с реформата на МВФ за засилване на мисията и ролята на Фонда и усъвършенстване на структурата на управлението му. Важен елемент от тази реформа е дискусията за разпределението на квотите, чрез които страните-членки са представени в МВФ. Целта е до януари 2011 г. да бъде постигнато увеличение на представителството във Фонда на динамично развиващите се икономики. Очаква се на срещата да бъде одобрен и годишният отчет на МВФ.