logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 ноември 2010 г.

УС на БНБ отказа издаване на лиценз за извършване на
дейност като платежна институция на „Грийнфин” ЕАД

На свое заседание Управителният съвет на БНБ разгледа заявлението на „Грийнфин” ЕАД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 10, ал. 4 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за платежна институция, Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 14 от ЗПУПС, отказа издаването на посочения лиценз на „Грийнфин” ЕАД за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 7 от ЗПУПС.