logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 ноември 2010 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчет на БНБ за първото шестмесечие на 2010 г. и Бюджетът на БНБ за 2011 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 4 ноември 2010 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ за януари – юни”.

Бюджетът на БНБ за 2011 г. е приет от УС на БНБ на 4 ноември 2010 г., обнародван в бр. 91 на Държавен вестник от 19 ноември 2010 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ”.