logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 декември 2010 г.

БНБ издаде книга в три тома „Асен Христофоров. Избрани произведения и документи”

По повод 100-годишната от рождението на проф. Асен Христофоров Българската народна банка издаде книга в три тома от поредицата „История на финансите и банковото дело – Наследство”, която представя творчеството и живота на големия български икономист и писател.

Изданието е под общата редакция на Румен Аврамов, който във встъпителната студия представя двуизмерния талант на проф. Асен Христофоров, съчетал литературното творчество с икономическите познания. Вторият том включва статии и научни публикации, а третият – автобиографични материали и документи за живота на писателя.

С отпечатването на трилогията за проф. Асен Христофоров Българската народна банка продължава представянето на творбите на забравени български икономисти, които оправдават своето повторно присъствие пред читателите не само с дълбочината и оригиналността на познанията си, но и с проникновеността на своите завети към поколенията.

Книгата е публикувана на страницата на БНБ в интернет в раздел Изследвания и публикации, Непериодични публикации, поредица История на финансите и банковото дело, Наследство.