logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 януари 2011 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и във връзка с изтичане мандата на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в началото на месец февруари, днес Управителният съвет на БНБ определи г-жа Нели Кордовска за заместник-председател на Управителния съвет на ФГВБ. Г-жа Нели Кордовска е главен директор на управление „Банков надзор” на БНБ. Това е неин втори 4-годишен мандат като заместник-председател на ФГВБ, който ще започне да тече от 3 февруари 2011 година.