logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 януари 2011 г.

Днес се проведе учредителното заседание на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) във Франкфурт на Майн. В него взеха участие 82 членове на съвета, сред които 27-те управители на националните централни банки на страните от ЕС, Президентът и Вицепрезидентът на ЕЦБ, представителят на Европейската комисия Оли Рен, еврокомисар по икономическите и валутни въпроси, председателите на трите нови европейски надзорни органа, високопоставени представители на националните надзорни органи на държавите членки и председателят на Икономическия и финансов комитет.

България беше представена от г-н Иван Искров, управител на БНБ, г-н Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор. На заседанието бе приет пакет от документи, които определят рамката на дейността на ЕССР, и бе утвърдена работната програма за 2011 година. Бяха избрани и членовете на Управителния комитет на ЕССР – г-н Марек Белка, управител на централната банка на Полша, г-н Марио Драги, управител на централната банка на Италия, г-н Атанасиос Орфанидес, управител на Централната банка на Кипър и г-н Аксел Вебер, президент на централната банка на Германия. За председател на Консултативния технически комитет бе избран г-н Стефан Ингвес, управител на централната банка на Швеция. Генералният съвет утвърди процедурата и критериите за избор на членовете на Консултативния научен комитет.

Следващото заседание на Генералния съвет ще се проведе на 18 март 2011 г. във Франкфурт на Майн.