logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 януари 2011 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка реши, че от 1 април 2011 г. БНБ преустановява изкупуването на старите национални валути на първите дванадесет държави, приели еврото като законно платежно средство (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Финландия и Франция). От момента на пускането в обращение на евробанкнотите и монетите на 1 януари 2002 г. досега Българската народна банка, без да има ангажимент за това, в продължение на 10 г. изкупуваше тези валути с цел да се улеснят гражданите и търговците в страната. Промяната се налага с оглед на изключително ниския брой сделки, направени след 2003 г., както и поради необходимостта от равнопоставено третиране на всичките 17 страни-членки на еврозоната.

След 1 април 2011 г. притежателите на такива валути могат да се обърнат към банките, финансовите институции или обменните бюра, които извършват тази услуга, както и към съответните национални централни банки и техните агенти.

Подробна информация за обмяната на старите национални валути в съответните държави може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската централна банка:

http://www.ecb.int/euro/exchange/html/index.bg.html.