logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2011 г.

На 25 февруари 2011 г. в блога на г-н Юрген Рот бяха публикувани неверни твърдения, уронващи доброто име и репутация на БНБ и на нейния управител г-н Иван Искров. Веднага след публикацията тези твърдения на едно частно лице бяха услужливо и обстойно оповестени от българската секция на Радио Дойче Веле, която същевременно съвсем бегло спомена категоричното опровержение от страна на основна институция на българската държавност, каквато е БНБ. Още същия ден твърденията на г-н Рот бяха категорично и писмено отречени от другите две споменати страни – Allied Irish Banks и „Експат Капитал” АД, които информираха БНБ за своята позиция.

След всичко това от БНБ бе изпратено писмо на г-н Рот с настояване да свали неверните си твърдения от своя блог като възможност да прояви професионална добронамереност.

В свое писмо от 28 февруари 2011 г. г-н Рот отказа да свали от блога си клеветническата информация, като посочи, че “до момента не виждам повод да се съмнявам в достоверността на информацията”.

В отговор упълномощена от БНБ правна кантора във Федерална Република Германия изпрати предупредително писмо на г-н Рот, в което му бе даден срок до 8 март 2011 г., 17.00 ч. да свали неверните твърдения от своя блог – в противен случай срещу него ще бъде заведено дело за клевета и ще бъде сезирана прокуратурата в град Франкфурт на Майн.

В резултат на това на 8 март 2011 г. г-н Юрген Рот изпрати писмо до упълномощената от БНБ немска правна кантора, в което уведомява, че в неделя, 6 март 2011 г., е свалил от блога си своите твърдения и коментари за централната банка на България. Проверка от страна на БНБ показа, че текстът е свален както от неговия блог, така и от интернет страницата на българската секция на Радио Дойче Веле.

С това свое действие г-н Рот на практика признава, че публикуваните от него твърдения не отговарят на истината и поради това са напълно незащитими пред съда. По този повод напомняме, че БНБ никога не е вземала решения под натиск независимо дали той идва от страна на медии, политически сили, дипломатически среди или корпоративни интереси. БНБ не е позволявала и няма да позволи и занапред под никаква форма странична намеса в своята работа. Особено като се има предвид, че независимостта на централната банка е основополагащ принцип съгласно чл. 130 от Договора за функциониране на Европейския съюз и чл. 7 от Устава на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка.

С оглед на казаното дотук, след като г-н Рот бе принуден да свали неверните твърдения от своя блог, Българската народна банка ще продължи да наблюдава медийните му изяви и ще реагира, включително чрез правни действия, при всеки опит да бъде поставена под съмнение нейната безупречна репутация.

БНБ многократно е обръщала внимание на медиите да бъдат внимателни в отношението си към спекулативни твърдения относно икономиката и банките у нас, тъй като е очевидно, че повърхностни анализи, некомпетентни икономически „експерти” и поръчкови журналисти има навсякъде.