logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2011 г.

УС на БНБ отне лиценза за извършване на
дейност като платежна институция на „М Секюрд” ООД

На свое заседание Управителният съвет на БНБ взе решение да отнеме лиценза на „М Секюрд” ООД, ЕИК 175449405, за извършване на дейност като платежна институция за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че дружеството не е извършвало дейност от момента на получаване на лиценза си, издаден с Решение № 88 на УС на БНБ от 07.10.2008 г., Управителният съвет на БНБ на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗПУПС отне издадения лиценз на дружеството като платежна институция, извършваща налични парични преводи.