logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2011 г.

Българската народна банка благодари на МВР за успешното
разрешаване на драматичния инцидент в „Инвестбанк” – клон Сливен

За първи път през последните десетилетия бе извършено въоръжено нападение срещу банка със задържане на заложници и прострелян човек. През цялата изминала нощ ръководството на БНБ внимателно следеше развоя на събитията с готовност за оказване на съдействие при необходимост. Благодарение на професионалната намеса на органите на реда и съдействието от страна на ръководството на „Инвестбанк” драматичният инцидент е преодолян. „Инвестбанк” функционира нормално съгласно ежедневния си работен график. Обслужването на клиентите на засегнатия клон в гр. Сливен е поето от другите два клона в града.

БНБ благодари на ръководството на МВР и неговите служители, спомогнали за разрешаването на възникналата криза, както и на всички държавни институции, допринесли за това. Ръководството на централната банка изказва дълбокото си удовлетворение от освобождаването на заложниците, като се надява здравето на пострадалия при инцидента банков служител да се възстанови трайно и пълноценно.