logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 април 2011 г.

Днес, 7 април 2011 г., в 9.41 ч., на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за Българската народна банка управителят на БНБ Иван Искров внесе в Народното събрание предложение за избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банково”. Предложението е да бъде избран г-н Димитър Костов, заемащ тази длъжност и към момента.

Г-н Димитър Костов е добре познат и уважаван професионалист не само от банковата и финансовата общност в нашата страна, но и от партньорите на БНБ от Европейската система от централни банки (ЕСЦБ), Международния валутен фонд, институциите от групата на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. По време на целия си изтичащ мандат г-н Костов успя не само да постигне високо ниво на заслужено доверие сред българската професионална общност, но и да защити интересите и доброто име на страната ни в редица международни институции в качеството си на заместник-управител за България, посочва управителят на БНБ в своите мотиви.

Димитър Костов е роден на 22 септември 1957 г., женен, с две деца. Владее английски език.

Повече биографична информация за г-н Костов можете да намерите тук.