logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2011 г.

УС на БНБ отказа издаване на лиценз за
извършване на дейност като платежна институция на „НТС-пей” АД

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ разгледа заявлението на „НТС-пей” АД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 10, ал. 4 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за платежна институция, Управителният съвет на БНБ на основание чл. 14 от ЗПУПС отказа издаването на посочения лиценз на „НТС-пей” АД за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 7 от ЗПУПС.