logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2011 г.

Днес на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Отчета за изпълнение на бюджета за административни разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2010 г. и Бюджета за административни разходи на ФГВБ за 2011 г., представени от Управителния съвет на ФГВБ. Отчетените от Фонда разходи за 2010 г. са в размер на 1 437 123 лева, с което е реализирана икономия от около 8% спрямо утвърдения бюджет. Одобреният от УС на БНБ Бюджет за административните разходи на ФГВБ за 2011 г. е в размер на 1 624 400 лева.