logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 април 2011 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2010 година.

Съгласно Закона за БНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 200 913 849.17 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2010 година.

Годишният отчет на БНБ за 2010 година може да видите на интернет страницата на БНБ.