logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 юни 2011 г.

БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Евромъни Трансфер” ООД (в процес на учредяване)

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ разгледа заявлението на „Евромъни Трансфер” ООД (в процес на учредяване) за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че не е налице изпълнение на всички условия по чл. 10, ал. 4 и 5 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за платежна институция, Управителният съвет на БНБ на основание чл. 14, т. 1 и 2 от ЗПУПС отказа издаването на посочения лиценз на „Евромъни Трансфер” ООД (в процес на учредяване) за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС.