logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 юли 2011 г.

УС на БНБ отказа издаване на лиценз за извършване на
дейност като платежна институция на „Киви България” ООД

На свое заседание Управителният съвет на БНБ разгледа заявлението на „Киви България” ООД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 10, ал. 4, т. 3, 5, 6, 7 и 9 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за платежна институция, Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 14 от ЗПУПС, отказа издаването на посочения лиценз на „Киви България” ООД за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 7 от ЗПУПС.