logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 юли 2011 г.

Управителният съвет на БНБ прие наредба за изменение и допълнение на
действащата Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции,
дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

На основание чл. 112, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи в Наредба № 16 на БНБ се въвеждат административни такси, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лиценз като платежна институция в размер на 4000 лева, оператор на платежна система в размер на 50 000 лева и дружество за електронни пари в размер на 10 000 лева.

С измененията в Наредба № 16 на БНБ се въвеждат и някои уточнения, свързани с необходимите за лицензиране документи.

* * * * *

На основание на чл. 77, във връзка с чл. 10-17 и чл. 137, ал. 1 от ЗПУПС, Управителният съвет на Българската народна банка издаде лицензи за извършване на дейност като дружества за електронни пари на „Интеркарт Файнанс” АД и на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Въз основа на издадените лицензи, дружествата ще могат да извършват дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари.