logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 септември 2011 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 октомври 2011 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.20 на сто.