logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 декември 2011 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание на Република България бе представен Отчет на БНБ за първото шестмесечие на 2011 г. и Бюджетът на БНБ за 2012 година.

Отчетът е приет от УС на БНБ на 10 ноември 2011 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел “Изследвания и публикации”, “Периодични публикации на БНБ”, ”Отчет на БНБ за януари – юни за 2011 г.”

Бюджетът на БНБ за 2012 г. е приет от УС на БНБ на 29 ноември 2011 г., обнародван в бр. 95 на Държавен вестник от 2 декември 2011 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел “Изследвания и публикации”, “Периодични публикации на БНБ”, “Бюджет на БНБ за 2012 г.“