logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 декември 2011 г.

Днес, 20 декември 2011 г., на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2012 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 715 022 лева.