logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 февруари 2012 г.

Днес Управителният съвет на БНБ, на основание на чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Евромъни Трансфер” ООД (в процес на учредяване) за изпълнение на налични парични преводи по чл. 4, т. 6 от ЗПУПС.