logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 май 2012 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Отчет за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2011 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 624 400 лева, като изпълнението му към 31 декември 2011 г. е 1 395 554 лева.