logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 октомври 2012 г.

Във връзка с многобройни запитвания относно обявеното в медиите от министъра на финансите правителствено решение за облагане на доходите от лихви по депозитите на граждани с 10% заявяваме следното:

Българската народна банка не е информирана предварително за такова решение, нито е участвала в такива дискусии и научава за това от медиите. Следователно всички въпроси би трябвало да се отправят към вносителя на законопроекта.

Длъжни сме да отбележим, че това решение е елемент от данъчната политика и засяга преди всичко данъчната тежест на гражданите и последващите от това стимули за натрупване на спестявания, като източник на финансиране на инвестициите в икономиката, и следва да се обсъжда от тази гледна точка.

Настоятелно се обръщаме към всички участници в започналите вече публични дебати да не се спекулира с възможното влияние на тази потенциална фискална мярка върху стабилността на банковата система.

БНБ не очаква обявеното облагане с 10% на доходите от лихви по депозитите на гражданите да повлияе директно на показателите на българските банки и на стабилността на системата като цяло. От гледна точка на баланса между сигурност и доходност банковите депозити нямат алтернатива като най-добра форма за спестяванията на гражданите у нас.