logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 януари 2014 г.

БНБ е запозната с процеса по продажбата на Креди Агрикол България (дъщерна на Креди Агрикол Груп) както от представителите на банката-майка във Франция, така и от нейния субсидиар у нас. Централната банка винаги е подкрепяла окрупняването в банковия сектор, тъй като това допринася за засилване на стабилността на банковата система у нас.

В конкретния случай една от водещите български кредитни институции в условия на конкуренция придобива друга, което е свидетелство за продължаване на процеса по консолидация на банковия капитал в българския банков сектор.

След внасяне на документите за одобрение управление „Банков надзор” на БНБ ще се произнесе в установените от закона срокове.