logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 февруари 2014 г.

На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции, във връзка с чл. 23-24 от Наредба № 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев, издаде разрешение на „Юнионбанк” ЕАД, София, да се преобразува чрез вливане в „Първа инвестиционна банка” АД, София (приемаща банка), при условията на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация.

Вливането се явява естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ АД на всички акции от капитала на „Юнионбанк” ЕАД. Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ АД, като правата и задълженията на клиентите на „Юнионбанк” ЕАД, в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна. Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите. Анализът на БНБ, извършен по повод издаване на разрешението, показа, че след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели.

Текста на заповедта за издаденото разрешение може да видите тук.Прикачени файлове

Текст на заповедта за разрешението Изтегли PDF (634 KB)