logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 март 2014 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) разгледа заявлението на „Български пощи” ЕАД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). След като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 10, ал. 4, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗПУПС, необходими за издаване на лиценз за платежна институция, Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 14, т. 1 и 2 от ЗПУПС, отказа издаването на лиценз на „Български пощи” ЕАД за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от ЗПУПС.