logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 април 2014 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2013 година.

Съгласно Закона за БНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 62 299 410.97 лв., който представлява 75% от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2013 година.

Годишният отчет на БНБ за 2013 година може да видите на интернет страницата на БНБ тук.