logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 май 2014 г.

На основание чл. 28, ал. 1, чл. 28а, ал. 3 и чл. 28б от Закона за кредитните институции, във връзка с чл. 18-19б от Наредба № 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев, издаде одобрение за придобиването от „Корпоративна търговска банка” АД на всички акции с право на глас от капитала на „Креди Агрикол България” ЕАД в размер на 92 090 621 лева. По този начин „Корпоративна търговска банка” АД ще притежава пряко квалифицирано акционерно участие в размер на 100 на сто от този капитал.

Текста на заповедта за издаденото разрешение може да видите тук.Прикачени файлове

Текст на заповедта за разрешението Изтегли PDF (1701 KB)