logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 май 2014 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 674 960 лева, като изпълнението му към 31 декември 2013 г. е 1 374 048 лева.