logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юни 2014 г.

Обръщение на Управителния съвет на БНБ

През последната седмица нееднократно основните политически сили заявиха готовност да подкрепят действията на БНБ за гарантиране стабилността на банковата система. Както всички вече се увериха, спокойното и гладко функциониране на банковия сектор не е самоцел, а е от първостепенна обществена важност. Финансовата и банковата стабилност са плод на усилията на няколко български правителства и няколко български парламента – плод на усилията на цяло едно поколение.

Ето защо още веднъж се обръщаме към всички политически лидери с апел да ограничат своето публично говорене на тема банки. Сегашният момент е крайно неподходящ за тази цел.

Апелираме към политиците и към цялото общество за трезва и разумна преценка на всяка дума и всяко действие на тема банки.

Днес е време за консолидация, за солидарност и за национално съгласие и единство за доброто на всички български граждани.

Призоваваме утре по време на политическите консултации при президента на Републиката всички институции и политически сили да излязат с единна позиция в подкрепа на усилията на Българската народна банка и българското правителство за запазване на финансовата и банковата стабилност и на съзидателната посока на обществено развитие.