logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 август 2014 г.

Днес управителят на БНБ Иван Искров се обърна към Международния валутен фонд с искане за организиране на мисия на МВФ за България по Програмата за оценка на финансовата система (FSAP). В писмо, адресирано до г-н Хосе Виналс, ръководител на отдела за парични и капиталови пазари на МВФ, управителят на БНБ напомня, че последният преглед на България по тази програма беше проведен през 2008 г. в рамките на консултациите по член IV на Устава на МВФ и беше одобрен от Изпълнителния съвет на МВФ през март 2009 г. В тази връзка, от името на българските власти управителят на БНБ отправя искане за провеждане на FSAP като част от редовните консултации по член IV, предвидени за тази година, по възможност преди тях.

В писмото се посочва и поставянето на банковата група КТБ под особен надзор от БНБ, като се подчертава, че от страна на централната банка са предприети всички необходими мерки за разрешаване на ситуацията и за ограничаване на системните рискове до посочената банкова група. В резултат банковата система остава здрава и нормалното й функциониране е възстановено.

Въпреки това, една своевременна мисия на МВФ по Програмата за оценка на финансовата система (FSAP) ще спомогне за възстановяването на доверието в банковата система и запазването на финансовата стабилност, завършва писмото на управителя на БНБ.