logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 септември 2014 г.

Отговор на управителя на БНБ Иван Искров на разпространеното вчера отворено писмо на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов

Уважаеми господин Борисов,

Радвам се, че темата за банковата група КТБ и нейното решаване е във фокуса на политик като Вас, когото уважавам като държавник и лидер на политическа партия.

За мен като управител на БНБ също е изключително важно взимането на най-доброто решение относно КТБ.

С оглед на особената обществена чувствителност по темата си позволявам да взема отношение към поставените във Вашето отворено писмо въпроси, въпреки че то не е получено официално в БНБ. Правя това чрез вече избраната от Вас публична епистоларна форма на комуникация.

В отвореното Ви писмо се споменава за „прибързани и противоречиви изявления на управителя на БНБ”. Преди всичко позволете да подчертая факта, че всички изявления относно КТБ – още от първия ден на специалния надзор – са от името на Управителния съвет на БНБ. Това е легитимният ръководен орган на централната банка, вземащ управленски решения. Самите изявления не само не са прибързани и противоречиви, но и винаги ясно са обяснявали предприетите и предстоящи действия, включително на назначените квестори и на одиторите в банкова група КТБ. За жалост, противоречиво бе поведението на политически субекти, довело до невъзможност възобновяването на дейността и отварянето на КТБ за работа с депозанти и клиенти да се случи на 21 юли 2014, каквото бе желанието на централната банка.

Тук трябва да напомня, че единственото мое персонално обръщение – изключение от посоченото институционално правило – бе публично заявената ми готовност до председателя на 42-ото Народно събрание да подам оставка като управител на БНБ. Уверявам ви, че въпреки моментните критики и упреци към БНБ по случая КТБ, тази национална институция със своята 135-годишна история е и ще продължи да бъде важна част от институционалната архитектура на българската държава. Управителят на БНБ – който и да е той! – не е едноличен началник, издаващ команди според моментното си виждане. Дейността на банката е стриктно регламентирана от закона. Ето защо каквото и да е персонализиране не помага нито за правилното разбиране на ситуацията, нито за обективното обществено възприятие на проблемите. И тъй като споменавате и за „усещане за неуправляемост на процеса”, позволете ми тук напълно да се съглася с Вас. Прав сте, има такова усещане и неговото начало бе моментът, в който водещите парламентарни партии в 42-ото НС не постигнаха съгласие за подкрепа на предложения от БНБ и правителството законодателен подход на срещата при президента Плевнелиев на 14 юли т.г. И то въпреки, че този законопроект бе подробно обсъден с експерти на трите водещи парламентарни партии. Вие самият присъствахте на тази среща и сте лично запознат с дискусията и изразените позиции от всеки един от присъстващите на срещата. От този момент единствената възможност за БНБ бе да продължи своята работа в ограничените рамки на съществуващото законодателство. Както става все по-ясно на цялото общество, действащото законодателство предоставя твърде ограничени възможности на централната банка – възможности, които са далеч под традиционно високите обществени очаквания към БНБ.

За съжаление, усещане за непредвидимост има и то се генерира от многократната промяна в становищата на редица публични фигури, сред които политици и експерти. Напоследък то дори се задълбочава от хаотичните изяви на различни групи за натиск, преследващи разнопосочни частни интереси. Трябва да се знае, че законодателството не позволява такива групи за натиск – без значение дали произлизат от синдикални, работодателски или други среди – да вземат управленски решения в областта на централното банково дело и банковия надзор. Отговорността се носи от БНБ и затова централната банка е много внимателна в своето публично говорене и срещи – именно защото носи отговорност. Обратното също е вярно – колкото по-приказливи са различните самоназначили се „комитети за КТБ”, толкова по-малко отговорни са те. Ето защо не приемам лекотата, с която те си играят с притесненията на вложителите в банкова група КТБ и с която създават нереалистични обществени очаквания. Впрочем, уважаеми господин Борисов, освен десетки противоречиви твърдения в медиите Вие или който и да е български гражданин виждали ли сте ясно структурирано и обосновано становище за оздравяване на банковата група КТБ, та било и на една страница? Ние в Българската народна банка такова предложение не сме получавали досега. Разбира се, не отхвърляме възможността това да се случи и сме готови за разговор, ако такова законово обосновано предложение бъде внесено в централната банка.

Що се отнася до дадения на одиторите срок до 20 октомври да завършат своята работа, в него няма нищо непредвидимо – тази информация бе огласена още на 31 юли и оттогава е достъпна на сайта на БНБ. По отношение на сроковете за оценка на активите и пасивите на банкова група КТБ и на работата на квесторите – уверявам Ви, че ръководството на БНБ е във всекидневна връзка с квесторите на двете банки. Надявам се, спомняте си, че бе назначена десетдневна проверка на активите и пасивите на банкова група КТБ. Публично оповестеното заключение на одиторите бе, че в резултат на липсата на достатъчно информация не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си. Не могат да бъдат оценени също така и наличието и качеството на обезпеченията, което от своя страна води до невъзможност за съставяне на крайно заключение за състоянието на кредитния портфейл в размер на 3.5 млрд. лв.

Именно този безспорен факт значително забави процеса, а не някакво бездействие на БНБ, нейния управител, квестори и одитори. И квесторите, и одиторите, и много от служителите и ръководството на централната банка работят без почивен ден в една изключително напрегната ситуация. Именно благодарение на упорития им труд те успяха в значителна степен да възстановят целостта на кредитните досиета. Тяхната работа по окомплектоването на липсващите части продължава и сега, в тези почивни дни. Всеки от нас си дава ясна сметка за обществените очаквания, всеки от нас ясно чува упреците и критиките. Но единствената възможност в случая е да бъде следвана буквата и духа на действащия закон. БНБ ще следва закона докрай – такъв, какъвто е очертан от законодателя, независимо от опитите, агресивни понякога, за натиск да излезем от тази рамка. Всъщност, най-голямата заблуда, внушавана от критиците на БНБ и изобщо некореспондираща с действащото законодателство е, че при сега действащата законова рамка БНБ можела сама да оздрави и да отвори КТБ. Това не само е невъзможно да се случи, това е опасна манипулация на общественото мнение и допълнително нагнетяване на напрежение сред вложителите в банкова група КТБ.

Позволете ми накрая да Ви благодаря за изразената от Вас готовност да подкрепите всички мерки за спасяване на вложенията на гражданите и бизнеса в групата КТБ. Уверявам ви, че Българската народна банка и нейният управител в частност ще обърне изключително сериозно внимание на желанието на сегашните акционери на КТБ, заявили интерес да се включат в оздравяването на КТБ в рамките на закона. Същевременно съм длъжен да Ви обърна внимание, че в изразените досега желания – както от Държавния резервен фонд на Султаната Оман, така и от финансовия консултант EPIC, представляващ консорциум от сегашните акционери – наред с пълна информация от финалния доклад на одиторите, както и „дю дилижънс”, основен акцент е поставен върху осигуряването на държавна помощ. И това е изрично посочено в техните писма, информация за които своевременно сме огласили и публикували на сайта на БНБ. А когато става дума за държавна помощ, Вие добре знаете, че такова решение е в правомощието единствено на правителството и Народното събрание на Република България. БНБ може активно да участва с техническо подпомагане във формулирането на такова решение, но не и да го вземе самостоятелно.

Убедено може да се заяви, че какъвто и вариант за оздравяване и отваряне на двете банки да бъде избран оттук нататък, той минава през решение на правителството и на следващото – 43-то – Народно събрание, а не само през централната банка. Единствено консолидирана политическа подкрепа за бързи и координирани действия може да ограничи риска от увеличаване цената на оздравяването на банковата група КТБ.

Уверявам Ви, че и в лично качество, и като управител на БНБ винаги съм готов да обсъдя всички ваши идеи и предложения – нещо, което и досега с Вас неведнъж сме правили. Уверявам Ви също така, че всички действия на БНБ ще продължат да бъдат публично огласявани и с тях ще бъдат запознавани не само ръководните държавни фактори и институции, но и цялото българско общество.

Приемете най-добрите ми пожелания!

Иван Искров

Управител на Българската народна банка