logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 октомври 2014 г.

На 19.10.2014 г. в интервю, излъчено по Нова телевизия в предаването Дикoff, г-н Цветан Василев твърди, че има подадена оферта на консорциум за оздравяването на Корпоративна търговска банка, но „БНБ мълчи“. В тази връзка, следва да отбележим, че днес до 18 ч. такава оферта не е била получена в БНБ.

* * *

Междувременно от страна на квесторите на КТБ АД бяха внесени в БНБ на 20 октомври 2014 г. доклади за извършени от „АФА” ООД, „Делойт Одит” ООД и „Ърнст енд Янг Одит” ООД анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции на клиенти на КТБ АД.