logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 ноември 2014 г.

Поради многобройни запитвания от медиите относно внесено в БНБ писмо от някакъв нов инвеститор, подписано с името Никола Иванов Сукманджиев, публикуваме цялото съдържание на така нареченото „предложение за реструктуриране на КТБ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД“. Обръщаме внимание, че освен посочения текст по-долу, няма приложени каквито и да било други допълнителни документи.

БНБ разгледа писмото и отговори на така нареченото предложение за реструктуриране на КТБ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД. В отговора се посочва, че въпросното писмо не представя никаква правно-обвързваща информация за правомощията на подателя и за инвеститорите, които той твърди, че представлява. Липсват каквито и да е гаранции, че тези непосочени в писмото кандидат-инвеститори отговарят на законовите изисквания да бъдат акционери в кредитна институция. Освен всичко това не е представено потвърждение от международна банка с добра репутация, която да гарантира възможност за реализиране на „формула за повишаване на капитала в рамките до 5 милиарда и 200 милиона лева“, както се твърди в писмото.

Посоченото по-горе налага извода, че изразените в така нареченото предложение „готовност и интерес“ за представяне на предложения за реструктуриране на банката не могат да бъдат разглеждани като сериозни, завършва отговорът на БНБ.

В заключение за пореден път напомняме, че БНБ винаги е подчинявала действията си само и единствено на законите и на обществения интерес и няма да се поддаде на никакъв натиск от страна на заинтересовани среди у нас и в чужбина. Без значение колко настойчиви опити за публични манипулации на общественото мнение се правят, БНБ ще продължи и занапред да спазва върховенството на закона.Прикачени файлове

Текст на писмо от Никола Сукманджиев Изтегли PDF (1111 KB)